klaudia / 21 budapest

Vannak a szorgalmas egyetemi hallgatók, akik minden idejüket olvasással, tanulással, könyvtárlátogatással töltik és vagyok én, aki ezeket szintén űzi, csak épp az a különbség, hogy én hagyok időt arra is, hogy elbaszhassam az időmet a tumblin. Elöljáróban ennyit!

Fantastic Mr. Fox in black/white

(Source: phoenixings, via addictiontrip)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter