klaudia / 21 budapest

Vannak a szorgalmas egyetemi hallgatók, akik minden idejüket olvasással, tanulással, könyvtárlátogatással töltik és vagyok én, aki ezeket szintén űzi, csak épp az a különbség, hogy én hagyok időt arra is, hogy elbaszhassam az időmet a tumblin. Elöljáróban ennyit!

Tandori Dezső - A damaszkuszi út

kedvenc-versek:

Most, mikor ugyanúgy, mint mindig,
legfőbb ideje, hogy.

(via karash)

Robert Downey Jr and Exton Downey - Vanity Fair Behind the Scenes

(Source: daninimofcb, via addictiontrip)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter