klaudia / 21 budapest

Vannak a szorgalmas egyetemi hallgatók, akik minden idejüket olvasással, tanulással, könyvtárlátogatással töltik és vagyok én, aki ezeket szintén űzi, csak épp az a különbség, hogy én hagyok időt arra is, hogy elbaszhassam az időmet a tumblin. Elöljáróban ennyit!

hattemitcsinalsz:

zero-the-her0:

nightcloak:

unforgivingplace:

I am fairly convinced that Red Pandas are not real.

OHMYGOD

THEY ARE LIKE CHILDREN WITH TAILS 

keeeeeeeell egy ilyen :>

annyira emberi, hát megeszem :D,

(Source: larsofcydonia, via nemadnakenni)

sdzoo:

Red pandas represent a unique family that diverged from the rest of the Carnivore Order, and scientists place them in their own unique family: Ailuridae. Learn more.  (photos by Bob Worthington)

(Source: Flickr / bobworthington, via therealgeek)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter