klaudia / 21 budapest

Vannak a szorgalmas egyetemi hallgatók, akik minden idejüket olvasással, tanulással, könyvtárlátogatással töltik és vagyok én, aki ezeket szintén űzi, csak épp az a különbség, hogy én hagyok időt arra is, hogy elbaszhassam az időmet a tumblin. Elöljáróban ennyit!

"Of course, dogs are a pretty poor judge of human beauty. But I had a rough idea of what to look for." 101 Dalmatians, 1961

(Source: animation-magic, via lepralovag)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter